עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

ורד כהן ברזאלי

התמולל הוא אוטמתי אני מצטער מראש

נתניאל שולקין:
היום אני מראה לך את ורד כהן ברזלי יזמת מנחה מקימה תא
העיתונאיות בערוץ 10 מראשוני ערוץ 10 גם הרבה מאוד פעילויות שאנחנו על אני לא יכול
להרכיב את כולם בהקדמה כי אחרת אני לא אסיים כאן את הפודקסאט.

נתניאל שולקין:
שלום לך.

ורד כהן ברזלי:
שלום שלום אני רק לא הקמתי ערוץ 10 הייתי בהקמה המחודש של
חדשות 10 כן ותא העיתונאיות זה תא העיתונאיות זה היה חצא גבולות ואפילו יבשות ויש
לשלב אבל.

נתניאל שולקין:
אז בוא נתחיל דווקא עם זה, מה זה אומר למי שלא יודע מה זה
אומר בכלל תא העיתונאיות נשמע אוקיי אז עיתונאית בערוץ 10 בערוץ 2 דברים.

ורד כהן ברזלי:
אז כן אז המטרה שלנו היתה קודם כל כדי לשנות בעצם את היו לנו כמה מטרות קודם כל להתאגד יחד איתנאיות
מכל התחומים היו עיתונאיות העיתונות הכתובה מודפסת אלקטרונית טלווזיה וחלי קודם כל לדבר אחת עם השנייה גם למצב שהיו בתא בערך 300 איתנאיות להיות חברות
אבל הדבר הכי משמעותי שבשיחות שאנחנו
עשינו ניסינו לסמן איפה הבעיות הכי משמעותיות אחד הדברים שעלו מאוד מאוד בהתחלה את הנושא של הטרדות
מיניות זה ממש הרבה לפני שהתחילה המי טו אנחנו כבר יצאנו עם הנושא הזה והוא רנו
הרבה מאוד רעש וגם לפעמים ככה ביקורת מאוד גדולה שהגיע אלינו למרות שאחר כך זה כבר
הפך להיות נורמה כל כך הרבה זמן עד שהבינו את זה כמובן הדבר השני זה תנאי ההעסקה
של נשים מול גברים ועבודה בסביבה מכבדת מה זה אומר וחולי עבדנו מול גם חברות כנסת
שרים ריגולתורים זאת אומרת ממש בהרבה מאוד
מישורים וגם בזירה הציבורית ואני חייבת לציין שלשמחתי גם נבחרנו למקום 50 מתוך 100
שמשפיעות ביותר בתקשורת התקשורת אז לפני כמה שנים על ידי על ידי מגזין פירמה. זאת
אומרת שזה באמת באיזשהו שלב ירגישו שאנחנו שותה משהו משמעותי זה משמעותי אגב כי
אחרינו וגם קמו הרבה תאים אחרים אומרת אחרי זה כבר היה עיתונאי קולנוע וטלוויזיה
היה תא סופרות תא נשות הייטק עכשיו אני בתא של נשות חלל וכולי אז פתאום המודל הזה
הפך להיות מודל שימצאו אותו הוא משכפל את עצמו

נתניאל שולקין:
השגתם את המטרות שלכם בסוף כי אני יודע שאת כבר לא חלק פעיל
היום

ורד כהן ברזלי:
אז אני חושבת קודם כל אני עדיין פעילה אני לא עזבתי אותו מה
שהפתיע [00:02:40.00] אותי זה כמה מהדברים [00:02:45.00] שעשיתי לאורך החיים שלי
באמת ככה מאוד מגוונים אני עדיין [00:02:50.00] ממשיכה לעשות אותם גם שאני עוסקת
בתחום של חלל וגם שאני עושת בתחום של יזמות וגם כשאני עוסקת של חינוך
[00:02:55.00] עדיין זה דברים שהם כל כך משמעותיים בעיניי [00:03:00.00] גם הנושא
של שיוויון אובייסלי גם [00:03:05.00] בתחום החלל וגם הנושאים של סביבה נקייה
מהטרדות מיניות וחולי וחולי [00:03:10.00]עם השגנו את המטרות התשובה היא כן ולא
אני חושבת שזה באמת שינינו [00:03:15.00] את השיח זה די ברור הפכנו להיות משהו
שמאוד [00:03:20.00] מכבדים אותו כן כן היה [00:03:25.00] שינוי זאת אומרת שאנחנו
התחלנו אז גם שמנו לב בנושא של [00:03:30.00] כמה אנשים יש בפאנלים הפנים היו הרבה
פעמים על [00:03:35.00] טהרת הגברים יושבים מדברים עם עצמם והפרשנים את
[00:03:40.00] עצמה זה היום זה כבר לא קורא את אומרת היום אם יצא לך להביט את בערוץ
2 למשל [00:03:45.00] אז תראה שיש הרבה מאוד נשים לפעמים זה פאנלים אפילו פיפטי
פיפטי אז [00:03:50.00] לפני יש תחושה שהסגנו את זה והנה הצלחנו לשנות את השיח
ולפעמים יש ימים שבהם אנחנו [00:03:55.00] מרגישות שחזרנו לא קורא זה כזה סוג של
טנגו כזה אני חושבת אבל [00:04:00.00] אחד הדברים שהעברנו זה שאסור להרים את הרגל
מהגז צריך כל הזמן לפעול זה [00:04:05.00] גם נכון נכון כל שינוי חברתי שרוצים
לעשות בין אם זה מחאה כזו או אחרת כל [00:04:10.00] הזמן עם רגל על הגז אחרת זה
נעלם.

נתניאל שולקין: [00:04:12.80]
עכשיו היית עיתנואית באמת היית בהרבה [00:04:15.00] מאוד
תחומים סיקרת הרבה מאוד דברים אז החלטת לעזוב את ערוץ 10 קודם כל למה וגם אנחנו
יודעים שערוץ 10 התאחד בסוף עם ערוץ 13

ורד כהן ברזלי: [00:04:36.90]
האמת [00:04:35.00] שאזבתי בגלל שהגרשתי שאני לא ממצה את
עצמי רציתי [00:04:40.00] לעשות שינוי [00:04:45.00]מאוד האמתי בתקשורת ככלי מאוד
מאוד חשוב לשמירה על דמוקרטיה וחולי אבל [00:04:50.00] התחלתי להרגיש בדקה וחצי
שתי דקות שאני רודפת אחרי אייטמים אני לא באמת עושה את השיני שאני רוצה חשתי לא
מסופקת והייתי [00:04:55.00] 10 שנים לא הייתי רק בערוץ 10 הייתי ברדיו
[00:05:00.00] הייתי בין הכתבי האינטרנט הראשונים הייתי וואלה והייתי
[00:05:05.00] בכל ישראל וגלי צהל זה חולי הרגשתי שדיי מיציתי את [00:05:10.00]
התחום הזה והלכתי לחפש את עצמי יותר בעולם של בעולם [00:05:15.00] החברתי אז נכנסתי
לעולם החברתי לו בכלל עסקתי בנושא של זכויות אדם [00:05:20.00] וספרות וזכויות אדם
ואומנים והצטרפתי [00:05:25.00] לנסטל אינטשל ולשמחתי הרבה גם הצלחתי גם להגיע
לתנועה [00:05:30.00] בינלאומית במועד להשפיע אמסטי זו תנועה בינלאומית
[00:05:35.00] לזכויות אדם שזכתה בפרס נובל על הפעילות [00:05:40.00] של התנועה עם
מיליוני אנשים חברים פתחתי להגיע עד headquarters [00:05:45.00] כאילו עד המפקדה הבינלאומי ושם אפילו להיות חברה [00:05:50.00] באופן מעשי
ולעבוד עם אמנים ידועי שם כמו יוטו ויכו אונו (אשתו של גון לון לשעבר) וכולי
[00:05:55.00] וכולי אז היה לי מאוד מאוד כיף בתקופה הזאת וגם באיזה [00:06:00.00]
שלב התחלתי להרגיש את זה לא זה ואני חייבת להמשיך את המסע שלי בקיצור לא
[00:06:05.00] משנה עברתי עוד כמה תחנות הקמתי מרכז מדיה נשים וכולי וכולי ובסופו
[00:06:10.00] של דבר נחחטתי בתחום החלל ישגעו אותך להלל בחינוך לחלל
[00:06:15.00] ופתאום שהגעתי לשם אמרתי אמרתי איך א עשיתי את זה כל חיי [00:06:20.00]

נתניאל שולקין: [00:06:20.20]
אני אגיד אני אעצור אותך רגע באמת תחום החלל הוא
[00:06:25.00] תחום מרתק אבל הוא תחום די רדום לפחות לפי הראייה שלי למרות
[00:06:30.00] כל מה שקורה בתחום החלל בטח בשנים שאת [00:06:35.00] התחלת את זה
הוא היה תחום מאוד מאוד רדום אז למה דווקא החלל למה הם דווקא ההייטק [00:06:40.00]
שהוא צומח ופורח

ורד כהן ברזלי: [00:06:41.50]
אז אני חייבת להגיד שבאמת [00:06:45.00] הוא היה רדום והרבה
פעמים אני החלטתי שהוא לא ממש בשבילי בשבילי זאת אומרת הוא לא [00:06:50.00] היה
היצירתי והוא לא היה יזמי והוא היה מאוד גברי אפרופו [00:06:55.00] הרבה פעמים שיש
סביבה מאוד מאוד גברית אז זה קצת דבר [00:07:00.00] שלא עשיתי דברים זה כתבת
פלילים למשל לא היו הרבה כתבות כמוני אבל [00:07:05.00] אבל עדיין וכן בן הזוג
[00:07:10.00] שלימים נהיה הבעל שלי הוא עוסק בחלל ולמד אסטרופיזיקה וכל [00:07:15.00]
הזמן הסתכלתי את זה בתור תחום המנמומנם שלו באיזה שהוא [00:07:20.00] שלב התחלתי
להרגיש שהחלל מתחיל לדבר כבר אליי ואני חושבת שזה קרה עם כניסתם של היזמים וברגע
[00:07:25.00] שהם נכנסו כמו אלון מאסק והחיל וספייס פתאום התחלתי למתרגש ולהבין
[00:07:30.00] יש גם משהו שמתחיל גם לדבר על אנשים כמוני יש פה משהו שאפשר להתחיל
[00:07:35.00] לעוף איתו זה ומאז שזה קרה זה כל הסוכנויות המעורבות [00:07:40.00]
והנוקשות אתה יודע היום שאני מדברת עם [00:07:45.00] נאסה למשל על כל דבר יש להם
ועדה לוועדה לוועדה לוועדה אז זה עם רוצים לעשות [00:07:50.00] כנס נגיד בסביבה
מסוימת בין אם [00:07:55.00] זה זום אולי צריך לקבל אישור של ועדה לקבל את הזום
אין אישורים אישור [00:08:00.00] אתה חייב לעשות את זה באיזה שהוא פלטפורמה שהם
מוכנים ואז כל כפתור בפלטפורמה [00:08:05.00] עובר ועדה משלו כל כך הרבה בירוקרטיה
אז נורא [00:08:10.00] זה לא מתאים לאנשים יצירתיים אבל לאט לאט זה הולך ומשתנה גם
נאסא משתנה היא [00:08:15.00] מבינה שהיא לא יכולה להמשיך להיות היום בבוקר כי הזה
היא נותנת דרור [00:08:20.00] לאותה אני אזמין ואז בדיוק בשלב הזה התחלתי להרגיש שיש
לי מה להביא איתי [00:08:25.00] יש לי גם אני איך אני יכולה להשתלב ובעיקר להביא
את הדור הצעיר זה היה [00:08:30.00] הדבר הכי חשוב לי.

נתניאל שולקין: [00:08:30.80]
באמת ב-2010 נאא אומרת אני [00:08:35.00] לא מוכנה יותר
לתוכנית חלל אנחנו נותנים לעשות ליזמים מה שבא להם כמובם במילים [00:08:40.00]
במדיניות.

ורד כהן ברזלי: [00:08:48.40]
במילים ממלכנתיות הם מזרימים כסף
[00:08:45.00]

נתניאל שולקין: [00:08:55.30]
ואז צצו ארגונים [00:08:55.00] spacex הוא הבולט ביניהם אבל עדיין אנחנו לא [00:09:00.00] רואים איזה שהיא יזמות
משמעותית בתחום החלל בשלב הזה זה ניצנים של משהו [00:09:05.00]מתי באמת מתחיל תחום
היזמות בחלל לפרוח

ורד כהן ברזלי: [00:09:09.90]
אני [00:09:10.00] חושבת שרואים אבל זה באמת עדיין בחיתולים
אין ספק זה כמובן [00:09:15.00] עוד פעם זה תלוי רק בכספים זה תלוי בכמה מדינות
מוכנות לשים את [00:09:20.00] הכסף הזה של ארצות הברית שמה בשנים האחרונות הרבה
מאוד כסף שהיא מגלגלת [00:09:25.00] לידיים היזמיות אין ספק שגם היזמים את כל עשרי
העולם היום [00:09:30.00] הסכים כבר בכלל האיש העשיר ביותר והשני [00:09:35.00]סגו
שהם כל הזמן ומחליפים מקומות גף בזוס ואילון אסק הם שניהם גם [00:09:40.00] תמיד
את ההון האישי שלם ואנחנו יודעים שאילון מאסק ונשאר מרושש אחרי [00:09:45.00] שהוא
הקים את sapcex זה ההתחלה שלה
לא הייתה קלה היא לא הייתה מובנת מאליו היא לא [00:09:50.00] הייתה כל היום אני חושבת
שהיה בהרבה יותר קלה על ההדק לא שמעתי ככה כל מיני אסטרונאוטים [00:09:55.00]
שעברו לעבוד עם ספייסק בהתחלה ואמרו או תקשיבו אתם משוגעים [00:10:00.00] מה אתם
עושים היו הרבה מאוד ככה [00:10:05.00] היחסים של דרשו את ההבנה ארגונים
[00:10:10.00] ממוסדים להבין מה זה יזמות וסטארטאפים בחולי והבנה של סטרטפים איך
לעבוד עם ארגונים [00:10:15.00] ממוסדים זה לא כזה מובן מאליו אבל זה קרה יש היום
הרבה מאוד דברים שקורים [00:10:20.00] אין ספק שעדיין אנחנו רואים עכשיו שהממשל
בארצות [00:10:25.00] הברית למשל השתנה גימבורי איזנשטיין שהיה ראש נאסא בממשל
הקודם [00:10:30.00] שם הרבה מאוד משאבים עוד פעם החזיר לכותרות [00:10:35.00] את
הנושא של מאדים פתאום הגיע הממשלה חדש ומתחילים לשים סימן [00:10:40.00] שאלה עוד
פעם על מאדים ואולי זה לא הפריוריטי וכולי כל פעם שמתחלף [00:10:45.00]ממשל בארצות
הברית הוא מסמן מטרה אחרת והתקציבים משתנים עכשיו [00:10:50.00] התקווה היא באמת
שאם יש ההורים אותו לבית של תקציבים כי באמת זה הלך והתנפח לא [00:10:55.00] באות
מאבדים שהיו בתקופת הפולו אבל לפחות יש להם יותר משאבים אם זה ילך [00:11:00.00]
וימשיך להיות כזה זה כמובן אגרור את כל תעשיית [00:11:05.00] האדם החל להתפתח עוד
יותר אני מאמינה שזה יקרה את אומרת אני כן רואה [00:11:10.00] שזה קורה להגיד לך
שנגיע למאדים אני לא יודעת.

ורד כהן ברזלי: [00:11:14.90]
היה לנו [00:11:15.00] גם פרק האם להגיע למאדים מסקנותיו לא
היה משהו פרק עם עם אלון שיקאר [00:11:20.00] מה שכן אנחנו [00:11:25.00] רואים
שהתחלות של יזמות [00:11:30.00] ואנחנו הייתה צריכה של ספייק ושלטונות עם אומרים
זה החליפה הכי טובה שיתמלאו [00:11:35.00] שזה באמת איזה מקסים אבל לא בנו
[00:11:40.00] כאן לדבר על אילון מאסק את מתחילה בעצם השלב [00:11:45.00] הראשון
שלה איזה מזמין את מתאימה בתחום אז באמת הדבר הראשון [00:11:50.00] שעשיתי זה כמו
שאמרתי היה לי מאוד קשה לפתוח דלתות אני [00:11:55.00] חושב שאחד הדברים שיש יצאתי
ככה מהר זה הסתכלתי לאחור חשבתי על עצמי למה [00:12:00.00] לא הגעתי לתחום הזה של
החלל אז אז הסתכלתי גם בראי המגדר יתכן נערה מאוד [00:12:05.00] מאוד אהבה לפרק
שעונים ומשחק אלקטרוניקה ומחשבים כיתה [00:12:10.00] ב תחשוב על זה שאני כבר בת 46
ובמחשבים ותקופתי אנחנו [00:12:15.00] מדברים לפני 40 שנה זה לא היה כזה דבר מובן
מאליו אבל איפה שהוא [00:12:20.00] טעיתי והלכתי מחר לתחומים אחרים והגעתי בתקשורת
וכולי אז מה הבעיה ממני [00:12:25.00] אז היה לי מאוד מאוד חשוב לעשות את כל
התיקונים האלה של אסלות והדבר השני זה [00:12:30.00] כל הנושא של לא באתי מבית
[00:12:35.00] מאוד מקושר ההורים שלי בגיל 16 התחילו [00:12:40.00] לבצע גדלתי בתל
אביב אבל הם איבדו את מקור ההכנסה שלהם התגעגענו [00:12:45.00] למצב של כמעט עוני
ומצב כלכלי מאוד מאוד לא פשוט [00:12:50.00] והתחלתי להבין בעצם שהרבה פעמים עם
אלי את נקודת הפתיחה מאוד [00:12:55.00] מאוד טובה אני לא יודעת אם היא באה איתי
זה אז אז יכול להיות שאני לא אגיע בבקשה את [00:13:00.00] החלומות שלי ואז המטרה
שלי הייתה מאוד מאוד ברורה בשלב הזה כבר אני חייב לציין אני [00:13:05.00] לא
יודעת אולי זה לא עוזר אבל די חשתי שעשיתי מספיק בחיים שלי כאילו להוכיח לעצמי
[00:13:10.00] שאני יודעת להגיע לאן שאני רוצה בכל מקום אבל היה לי חשוב
[00:13:15.00] בשלב הזה בעצם להתחיל לחשוב בעצמם אחורה על הדור הצעיר ולראות
[00:13:20.00] איך אני פותחת את הדלתות ולא זאת אומרת פותחת אותה אז ממש לרווחה
[00:13:25.00] ככה שכל ילד או ילדה שהיא החרימו להגיע לנאסא לספייסס [00:13:30.00]
או לעשות כל דבר בחיים להיות היסוד להיות אסטרונאוטית הכל יהיה פתוח [00:13:35.00]
בפני זאת המטרה העיקרית שלי אז התחלתי עם מי היא העיר שבה [00:13:40.00] אני
מתגוררת עכשיו גבעתיים ופשוט ניגשתי שלא אמרתי [00:13:45.00] שלום אני רוצה להתחיל
עם איזה שהוא קורא ליוזמות מין הסתם כבר היה לי [00:13:50.00] הרבה מאוד יא דוב יא
זונות גם לליווי גם בצוות ממש ראשוני [00:13:55.00] של 200 impact האינסטלטור 8-200 והייתי [00:14:00.00] מנטורית בהרבה מאוד כסף יותר
מאחרים ואמרתי אני רוצה לעשות משהו כזה איך שהוא התביישתי [00:14:05.00] על חלל
ויצאתי לדרך באמת הפכה להיות תוכנית דגל היום [00:14:10.00] היא כבר בשנה הרביעית
שלה מהר מאוד התפתחה [00:14:15.00] באמת מי התוכנית בבית ספר 1.1 עכשיו
[00:14:20.00] יש לנו כבר חמישה בתי ספר בישראל ועוד בתי ספר בחול [00:14:25.00]
ובכנס האחרון שעשינו היו בהם 8 מדינות באמת היא משתוללת ומתפתחת [00:14:30.00]
מגיעה להרבה מאוד שניה רגע שנחזור לארגון דיברת [00:14:35.00] על פתיחת דלתות
עכשיו.

נתניאל שולקין: [00:14:38.10]
אני אגיד זה ניסיון שלי הגוף [00:14:40.00] שלי באופן אישי
את עוזר לי שלא הסכים איתו פעם אחרת חום מאוד מאוד מאוד [00:14:45.00] סגור גם
בישראל אם אתה לא יודע מי מתעסק במה אין לה אין [00:14:50.00] לך סיכוי את לא
יכולה אפילו לחפש משרות בתחום החלל כי אן.

ורד כהן ברזלי: [00:14:54.20]
אני [00:14:55.00] אגיד לך למה אז מה אני עושה מה עושים
[00:15:00.00] התלמידים הם ייצאו מדי הם לומדים עם המדענים הטובים ביותר איזה
[00:15:05.00] ימים עובדים עם הגננת ישירות המדען הראשי של נאסא טוענת שלא מכירים
[00:15:10.00] אותו בתור הלו יעקב אפילו [00:15:15.00] אסטרונאוטים [00:15:20.00]
היה לנו השנה הבאנו את דוקטור הופמן את אומרת על ידי שתיקן [00:15:25.00] את
טלסקופ אבל באמת את אומרת שום דבר התחושה [00:15:30.00] היא וזה באמת הרצון ולתת
כמה שיותר לינקים [00:15:35.00] וכמה שיותר קשרים והם יוצאים [00:15:40.00] מכשירים
גמרתי ועכשיו יש להם שנגיד לעבוד עם מנטורים הם הראיון של עמית המדעי
[00:15:45.00] הוא משאיר בני נוער לתחום של יזמות חלק והם [00:15:50.00] עכשיו
בשלב של המתגייסים את המנטורים המקצועיים שלהם והם עובדים עם מנכלים ועם
[00:15:55.00] אנשים באמת טופל אבל זאת המטרה המטרה היא שהם לא יצטרכו אותי
[00:16:00.00] ואני לא היה מתקשרת שלהם יוכלו לפרוח לאיזה כיוון שהם יוכלו אנחנו
אני לקחתי [00:16:05.00] גם קבוצת תלמידים איתי קשר עוד לפניי

[00:16:07.70]
קורונה נסענו לנוסעים הם [00:16:10.00] היו שם ישבו בחדר
הישיבות בנעשה תחשוב על ילדים בגיל שלך 15-14 [00:16:15.00] סוף 14 15 16 יושבים
בחדר ישיבות שנעשה מנהלים [00:16:20.00] דיון מלומד זה היה דבר באמת מדהים שאתמול
ותביני שזה לא שלנו [00:16:25.00] אני באופן אישי עוד לא הספקתי להיות בן 10 צריך
לקחת את זה אבל מחזורים [00:16:30.00] קודמים של דוכיפת מה שכן היה קיים כן היו בן
10 דברים [00:16:35.00] כאלה שזה גם איזה שהוא יתן לי משהו הזדמנות בארץ נכון שזה
נהדר [00:16:40.00] וצריך להמשיך את זה ולהרחיב את זה כמה שיותר באמת המטרה היא
לנסות לתת [00:16:45.00] גם כמה שיותר כלים מגוונים אז גם בתחום של יזומות וגם
החום של [00:16:50.00] ננו לווינים וגם בתחום של תעופה וגם יש להם של תוכנית שהיא
[00:16:55.00] מחברת בין אופנה אומנות בכלל אז גם חיבור מהכיוון [00:17:00.00] הזה
כי אחד הדברים שאני מאוד אוהבת אופנה כך אוהבת את זה אבל אני מאוד [00:17:05.00] אוהבת
אופנת כזה מותגי יחל

[00:17:07.70]
ואני לא כל כך מוצאת את עצמי זאת אומרת [00:17:10.00] אין
הרבה אופנה שמדברת לנשים אובייסלי בגלל שעוד פעם [00:17:15.00] זה תחום שהוא דיבר
לגברים מאוד מאוד לאורך כל הדרך ואנחנו [00:17:20.00] רוצים לשנות את זה אז יש לנו
קבוצה שהיא מעורבת גם בנים ובנות שהם מנסים לעצב אחרת [00:17:25.00] אתה בדרך כלל
ולעשות משהו אחר שהוא אולי תדבר על כל יותר ישראלי ואולי [00:17:30.00] גם מדבר
לבני נוער ולאו דווקא מעל הראש כל מיני המעצבים מבוגרים שזה [00:17:35.00] תחשוב
על שבני נוער מעצבים חולצות לבני נוער אחרים אומרים ככה אני רוצה [00:17:40.00]
ללבוש אותה תשלח לה שלי וזה הכל מבחינתי והייתה יכולה להיות כל דבר זה לא
[00:17:45.00] טוב ככה יהב להיות על הסמל של ניאסה וזה לא טוב כל יום חייב להיות
אז לא יודעת צביר כוכבים [00:17:50.00] או מה שזה לא יהיה יכול להיות כל דבר שהוא
באינטרפרטציה שלי בחוויה [00:17:55.00] האישית שלי מה זה חלל עבורי וזה מאוד מאוד
משמעותי כי היום חלל הוא [00:18:00.00] יכול להיות אדריכלות חלל וזה חוליו תיירות
חלל וזה יכול להיות מלון אותך כל [00:18:05.00] כך הרבה דברים שהם באמת פתוח

[00:18:07.60]
וכאילו אין לי רק [00:18:10.00] לקנא בכם שאתם יכולים אוטוטו
אני בטוחה שאת טיסות לפולין זולות יותר ומתישהו [00:18:15.00] כשתהיה קצת יותר
גדול אתה תוכל לבחור אולי לחיות [00:18:20.00] על טוב דיברנו זה של מאדים זה יותר
מסובך אבל בכלל תחשוב על זה שאתה [00:18:25.00] בעידן של המפה היא כבר לא מפת
העולם עם הבת היו לי והכל [00:18:30.00] פתוח גיא זה תודה התפנתה עוד לא עוד לא
להגיע למאדים בעשור הקרוב אבל [00:18:35.00] עדיין זה שם עצם העובדה שאתה רואה שזה
פתוח בפניך אולי יום אחד [00:18:40.00] כן טיסה לעבוד ותגיד לו משפחה אני מצטער
אני נוסע רגע על הירח אני [00:18:45.00] קופצת ערך כי יש לי איזה חברת כריית
מחצבים שם ואני [00:18:50.00] חוזר זה מדהים זה פשוט מדהים רק המחשבה של זה וזה
[00:18:55.00] מחיר של עידן הכי מהיר שיש יכול להיות שם את עובדת בתחום [00:19:00.00]
בעיקר באזור מרכז ליגד סנטר נושא כאוב בפריפריה

[00:19:07.60]
מתי [00:19:05.00] להגיע לצאת מהפריפריה נכון שבת בגבעתיים
[00:19:10.00] כי זה באמת המקום שהוא יצור איתך אלתי אבל אני עובדת גם לכפר לכפר
הנוער כנות [00:19:15.00] ואני עובדת עם הכפר הירוק ואני עובדת גם עמי ירכא וחול
[00:19:20.00] אז אין אין גבולות ופריפריה אני מסכימה שזה [00:19:25.00] המקום
שאני מאוד רוצה להגיע אליו ואני מחפשת [00:19:30.00] אני עובדת גם עם פנימיות
בכוונה וגם אם אני [00:19:35.00] מחפשת מגוון כמה שיותר ואני מנסה להגיע לפריפריה
וכן אגב אני [00:19:40.00] לא חושב שאני צריך לסגור דלתות זה הדלתות להיות כמו
שאמרתי פתוחות אבל אני כן [00:19:45.00] חושבת שיש בי משהו עוד פעם לאור ההיסטוריה
האישית שלי ולא רעב הנה כמה [00:19:50.00] זה מאוד מאוד חשוב להגיע מבת ים שהם לא
[00:19:55.00] יודעת אם אבא ואמא מקושרים אין ספק של הדלת הדלת דרך [00:20:00.00]
יותר קלה אם אני ידעתי לא מושחתים אין בעיות בבית [00:20:05.00] ואין מריבות ואין
מעכלים אני

[00:20:07.60]
בדקתי במציאות של מאכלים שנכנסים הביתה [00:20:10.00] ברור
שזה מסתדר אני לא יכולה להתרכז אני לא יכולתי ללמוד ולא [00:20:15.00] יכולתי
להתרכז וכן חשוב לי לתפוס את כל הסיטואציות לא משנה איפה אני אמצא את זה לא ידעתי
[00:20:20.00] בתל אביב וזאת היתה המציאות שלי מגיל 16 לאורך [00:20:25.00] שני
עשורים אז אז זה לא משנה מאיפה גדלים אבל כן היה חשוב לי לא משנה מאיפה
[00:20:30.00] באים בנים זה מפריע אם זה פתוח כמו שאמרתי דלתות לכולם כן
[00:20:35.00] עכשיו לפי הסטטיסטיקה [00:20:40.00] כחול שאנחנו מחכים בעצם במרכז
גם הסיכוי שמישהו מגיע ולהדק [00:20:45.00] שניה רגע הקדמי אפילו אם זה מדעי
[00:20:50.00] הרוח הולך ופוחת אני באופקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב
[00:20:55.00] 15 47% התקבלו לתואר אקדמי בעצמאות [00:21:00.00] אני מסכימה לגמרי
זה שוב אני חושבת שזה חשוב זה [00:21:05.00] הבית הוא מאוד משמעותי

[00:21:07.70]
אני חושבת שאחד הדברים שאני [00:21:10.00] הבנתי עוד פעם אם
יש אם יש הורים בבית הרבה פעמים או אחים ואחיות שמאוד [00:21:15.00] דוחפים זה
מאוד מאוד עוזר במשפחה רמה סוציו אקונומית קשה [00:21:20.00] מאוד היום לתלמידים
לסיים 5 יחידות מתמטיקה בלי מורים פרטיים מורים [00:21:25.00] פרטיים דבר מאוד יקר
100 שקל איך מתגברים על זה בכלל יפה אז אני [00:21:30.00] חושבת שהדבר הכי טוב
שקרה וזה אני נפגעתי אותו הרבה לפני הקורונה [00:21:35.00] זה כל הנושא של הלמידה
מרחוק יש לזה יתרונות גם אם לפני כן היה [00:21:40.00] מאוד מאוד קשה לגייס מורים
כי המורים לא רצו והיא תפנק והוא אמר ואנחנו לא רוצים להגיע לפריפריה
[00:21:45.00] המורים הטובים התמקמו להם באזור המרכז לא רצו להגיע לפריפריה ואז
[00:21:50.00] מה שקורה זה שהרבה פעמים כוח האדם ופריפריה הוא לא גבוה ואז לא רק
שהילד [00:21:55.00] לפעמים באה מאבדים שם הרבה יותר מאתגרים בתי הספר הרבה [00:22:00.00]
פעמים אין להם את כוח אדם איכותי שהיו רוצים שיהיו להם וכך בעצם זה גורר
[00:22:05.00] הרבה פעמים מציאות אבל אם לדוגמא

[00:22:07.70]
אתה יושב לך בבית שלך ולא זה [00:22:10.00] לא משנה איפה אתה
אבל אתה מתחבר ואתה לומד עם מה זה אני נעשה לצורך העניין זה לא [00:22:15.00] משנה
או יזמים ישראלים הילדה ביוטי הישראליות אבל אתה [00:22:20.00] אתה אתה אומרת אתה
לומד בעצם הטובים ביותר אוקיי זה לא משנה מי המורים והמורות [00:22:25.00] זה אחרת
זה כבר משנה את המשוואה ואני חושבת שהיא בבית הזה חוץ מזה [00:22:30.00] שכמובן
אפשר אפשר לעשות ימי סיטון לפני [00:22:35.00] כן המחשבה הייתה בואו נביא את
המורים הטובים ביותר פיזית [00:22:40.00] אז אולי היום צריך לשנות את הדיסק עכשיו
רואים איזה באורנים ועושה [00:22:45.00] דיסקרטים אבל אפשר לשנות קצת את ה את
החשיבה ולהגיד בעצם [00:22:50.00] רגע אולי אנחנו נעביר את החשיבה על היברידית
נעשה מרכז היא האם [00:22:55.00] עם הילדים הלכו והם יכול לשנות כל הזמן את המיקום
אין ספק שעוד [00:23:00.00] פעם גם הנושא של תחבורה ציבורית שהיא כמעט עם עוד
גרועה והרבה [00:23:05.00] יותר קשה להתנייד מהפריפריה

[00:23:07.70]
אלה מרכז לחולי אבל שהדברים האלה השתנו [00:23:10.00] ויותר
הכבוד שאתה תשתנה לפחות בריא ששרים [00:23:15.00] באמת התחילו לקלל – ניסיון יש
איזה שהוא יצא לי משם אני [00:23:20.00] מסכימה את היום בבית הספר העתידי שלך כן
יהיה [00:23:25.00] רבים שבהם אתה תוכל לכל מיני מרכזי בכל מיני ערים וכל פעם אתה
תוכל [00:23:30.00] לבחור באיזה אבל המציאות היא תהיה בינלאומית החברים שלך לא
יכולים להיות [00:23:35.00] פה במכוניות באופקים יכול להיות בתל אביב יכולים להיות
באיטליה הם יכולים להיות [00:23:40.00] בסינגפור אתם יושבים ביחד מה אתם לומדים זה
כמעט המציאות [00:23:45.00] היום במיטה מדי למשל אבל הם לומדים יחד עם תלמידים
איטליה שהם לא [00:23:50.00] עם דווקא נפגשו אולם לומדים מציאות וירטואלית עובדים
יחד ממשקי חברים לכל דבר [00:23:55.00] ואתן לך שזאת המציאות שלך זה פותח בפניך
וגם לשפר את השפה [00:24:00.00] האנגלית זה פותח את כל ההזדמנויות ובעצם פתאום אתה
מבין שאין [00:24:05.00] באמת גבולות הגבולות הגיאוגרפיים היום

[00:24:07.70]
מדברת על גיאוגרפי [00:24:10.00] זה לאו דווקא הנושא של לא
יודעת מה את זה ממקום למקום אלה [00:24:15.00] באופן כללי גם הגבולות המחשבתיים זה
שאתה ישן והופכים זה [00:24:20.00] לא אומר שאתה לא יכול להגיע לארצות הברית עכשיו
ולכל מישהו לכל מדען [00:24:25.00] או לכל מדענית או לכל לא יודעת מה עשתה ראו חבר
כנסת שאתה [00:24:30.00] רוצה היום הגישה היא כל כך אכלה זה צריך להבין
[00:24:35.00] את זה אתה צריך להבין את זה ואני חושבת שרק צריך לעשות השינוי ארצה
בבית הזה [00:24:40.00] הדברים ישתנו איפה הם לא משתנים הם לא משתנים לך למשל
[00:24:45.00] או לכל אחד אחר לא יהיה את המחשב בבית או את האינטרנט אזמין כדי
לעשות את זה אבל [00:24:50.00] גם אם זה גם זה משתנה כי אפשר לקנות טלפון נייד
והיום לרוב הבתים יש [00:24:55.00] טלפונים ניידים לא משנה באיזה מקום נמצא איפה
הם גרים עם הטלפון [00:25:00.00] הנייד אני יכולה לעשות שיחות זו ואני יכולה לעשות
אני [00:25:05.00] יכולה לשלוח אימיילים מרחצאות הכל אז

[00:25:07.60]
כן יש פגישה צריך יותר להתאמץ [00:25:10.00] בנושא של נגישות
כמובן הטכנולוגית אבל אבל אני [00:25:15.00] כן מאמינה שזה הולך להשתנות באמת כן
[00:25:20.00] דיברנו על בתי ספר אבל בסופו של דבר לפני [00:25:25.00] שהוא מתחיל
ללמוד באקדמיה ואמן תורים אין לך יש את גם מחפשת באיזה [00:25:30.00] שהוא רמות
למידה מסוימת איזהשהו פנייתך 400 [00:25:35.00] תלמידים גם עם מקרר סמסונג וגם אין
לי כוח אדם [00:25:40.00] שדיברנו עליו אין לי לא 5 יחידות אנגלית [00:25:45.00]
ומתמטיקה לו וגם לא עבד וטכנולוגיות לא מלמדים [00:25:50.00] טכנולוגיה גם ברוב
הפעמים ואז הם באים בחיסרון כל [00:25:55.00] כך לבוא בשמונה 200 יפה זה מתגעגע לך
עלה [00:26:00.00] עלה או יחידות מובחרות אני מסכימה בהחלט מאוד [00:26:05.00]
משמעותית יותר משמעותית

[00:26:07.60]
התיקון ויותר משמעותית האוניברסיטה היום אני [00:26:10.00]
כן יכולה להגיד כמה דברים אחד לגבי הילדה אני לא למה [00:26:15.00] דווקא מחפש את
התלמידים המצטיינים ויותר אני מחפשת התלמידים אחד שרוצים ביותר שיש [00:26:20.00]
להם איזה שהיא רוח יזמית זה מאוד מאוד חשוב לי נכון שהרבה פעמים זה [00:26:25.00]
יותר מידי מופת סחלב לא משנה איך קוראים לזה בכל עיר כי [00:26:30.00] הם הראשונים
שקופצים אבל אני עוד פעם אני מאוד אוהב מודעת לדברים האלה [00:26:35.00] ואני רוצה
להגיד לך שאנחנו כולם יודעים לא משלשל סטיב ג׳ובס ואלון [00:26:40.00] מהשכבה לא
[00:26:45.00] יודעת בוא נחשוב חוץ מהגב איזה שסיים תואר שני בהצטיינות אבל רוב
[00:26:50.00] היזמים ויזמות לא היו תלמידים מצטיינים מבתי הספר לא ישימו
[00:26:55.00] האוניברסיטה אחריכם אפילו לא הגיעו לאוניברסיטה אז זה זה דווקא לא
[00:27:00.00] משהו יותר באמת הזה יזמות ואני חושבת מקור פתיחה [00:27:05.00] מאוד
מאוד טוב גם למי יש

[00:27:07.60]
לא מצטיינים ועוד דבר שהוא [00:27:10.00] הכי משמעותי כי
היום אני יכולה ללמוד היום אני לומדת כל דבר שאני רוצה אם אני רואה [00:27:15.00]
איזה כלי חדש דיגיטלי שהוא מעניין אותי אני יכולה ללמוד אם אני רוצה ללמוד
[00:27:20.00] תכנות אני יכולה ללמוד אם אני רוצה עם עוד קודם כל יש להם הרבה מאוד
קבוצות שעוזרות [00:27:25.00] יש להם שלא יציקו עוד בנות יש לנערות איך
[00:27:30.00] קוראים לזה כל מיני פרקים של גוגל וחולי אבל יש גם לנערים
[00:27:35.00] ולא רק לנערות יש הרבה מאוד בעצם יוזמות וכל מה שצריך [00:27:40.00]
בעיקר רצון אז זה דבר ראשון לגבי הצבא אני כן יכולה להגיד [00:27:45.00] שהצוואר
אני חושבת בבית הזה לאב דווקא עוד פעם [00:27:50.00] הוא מחפש את מה שהוא צריך
נכון שקשה ילד או [00:27:55.00] ילדה מכוונים מראש שהם רוצים להגיע ל 8 200
[00:28:00.00] או הם רוצים להגיע לכל אחת מיחידות העילית שבתחום [00:28:05.00] של
מחשבים וכולי

[00:28:07.50]
אין ספק שאם אתה מכוון את זה מראש [00:28:10.00] ואתה מתכונן
ואתה גם יודע איך המבחנים נראים והלכת ולקחת שיעורים פרטיים כדי [00:28:15.00]
להתמודד עם המבחנים יהיה לך יותר קל מצד שני הצוואה לבדוק אם [00:28:20.00] החל
אותם יחידות הוא כן שואלת אומרת אם אתה יש לך את הילדה [00:28:25.00] במחשבים
והרבה פעמים אנחנו יודעים שיש ילדים בגיל מאוד מאוד צעיר שכבר מצליחים
[00:28:30.00] ללמוד לבד אז את שווה יותר אותו אני יודעת אני מכירה הרבה סיפורים
[00:28:35.00] שאת המילים שהיו גרועים ממש והיה להם רק אולי מתמטיקה ציון גבוה וכל
השאר ציונים גרועים והצבה הצליחה לאתר להבין לראות את הפוטנציאל והשתנו חיים אז זה
דווקא באמת את הרשת של הצבא אבל לפי של חדשות שתיים הם הגיעו לי אבל זה לא משהו
שלא ידענו את זה מקודם אני מאוד מקווה שזה באמת שהם לא לא ברגע שאנשים שלא במרכז
נגיד את זה ככה הם לא לפדות לפדות עליתי יש איזה שהוא בעיה שמה עוד פעם הבעיה

[0:00:01-0:01:19]

נוצרת או מבחינת ההזדמנויות עם הצוואה הבאה לא אז עכשיו את התלמיד והתלמיד עצמאות עכשיו תלמיד מפונפן אותה מידה אותה מידה מהמרכז שיכולים שיכולים להרשות לעצמם נכון שאמרתי להחזיק שלושה ארבעה מורים פרטיים והתלמיד לומד ועושה 10 יחידות סייבר כאילו חמש 5 יחידות מדעי המחשב או 5c בערך ועוד לומד עם עצמו או עם מורה פרטי לפייתון ולומד סי ולומד גאווה וכולי אז תקשיבי זה מגיע למצב אתה בא להגיד לא לא אני לא צריך אותך אין ספק וזאת בעיה גם מבחינת בנות אבל כי יש אם יש פחות בנות שהם מגיעות ונותנות בעצם אתה את המענה למה שהצבע צריך אז אז אז אני אשאר ככה אבל זה לא נכון במקרה שבו עם התגית למי מגיע ואתה מספיק סקרן או לא משנה אם זה תלמידה היא מספיקה קרנית ואם את צריכה ללמוד והיום יש מוכים מסיבה אופנוע ים קורס שאפילו יצרו שמונה 200 שמונה 200 או ממרם לעזור לתלמידים ללמוד תכנות ואתה יכול ללמוד לבד את התקנות הזה ואתה תגיע ואתה תראה רצון שאני באתי לטובה לצורך העניין אני באתי אני זוכר אותו הודעתי לכולם אני רוצה להיות במודיעין וזה מה שאני רוצה לעזוב סימנתי איקס ואמרתי לא מעניין אותי לא מעניין אותי זה מה שאני רוצה לעשות ולשם אני אגיע

[0:01:19-0:02:52]

והגעתי הראיתי את כל מיני קישוטים יכולתי קישוט שיכולתי ועשיתי את הכל כדי שזה יקרה ודיברתי עם כל מי שהיה צריך אפילו כחיילת נכנסתי לכל דלת שיכולתי לזה זה דבר מאוד משמעותי את בשל הרצון הידע שלא משנה מה תעשה כל כך הרבה סיפורים לא יודעת רמי לוי תראה סיפורים באמת נפלאים של אנשים שהגיעו מכלום מעוני והפכו להיות באמת בעלייה תאגידים כאלה משמעות משמעותי מאוד מאוד ספציפיים בגלל זה איזה נכון וזה יפה להפגיש אותם אבל זה עדיין לא הרוב כאילו איזה 10 המילוי ואין לך מה רמי לוי חמישי נכון ולכן אני אשים קודם כל במרכז את מה שהמדינה צריכה לעשות והיא לא עושה מדינה צריכה להשקיע בפריפריה המדינה צריכה בעצם לתעדף הרבה אני צריכה להבין מצב הקורונה כמה תלמידים שלא רק התלמידים ככה היו הפערים היו עמוקים עדכונים יותר עמוקים למה אני מדברת עם עמותת עתיד פלוס למשל שעובדת עם כפר נוער ועובדת עם נוער עולים וכולי ואם מדברים שמה דברים בסיסיים זה לא רק אפילו ברמה של מחשב זה ברמה של תחתונים אנחנו עכשיו אני מנסה לעזור להם לגייס וכבר לא בהצלחה גם כבר חודש כמעט אני מנסה לגייס תחתונים לתחתונים וגרביים לילדים לפנימייה לפנימיה ואני לא מצליחה לעשות את זה זה מדהים

[0:02:52-0:04:18]

לא מצליחה לגייס את הכסף זה משגע אותי זה מטריף אותי שבמדינת ישראל של היום אני גם גם גם לדלתא ולכל מיני חברות גדולות אחרות ואני אומרת אני רוצה בסך הכל כמות לא גדולה ליד הפנימיה שאין לה התחתונים מכירים ותעזרו לי להשיג את הדבר הזה ואני לא מקבלת מענה ואומרים לי כן כן כן טוב טוב טוב אחר כך וכולם עסוקים בדברים אחרים וזה איך אפשר לדבר על סגירת פערים שאנחנו מדברים על דברים כאלה פשוטים אז אין פה אתה רוצה מקלדת להפסיק לקנות לקנות בקורונה שלא פה אתה רוצה לקנות בקורונה שלא הלכת שעכשיו את חברת נתב אני אחפש עכשיו התחברת לטאבלט כי זה קצת את יודעת במקרה מאוד מאוד ספציפי שקרה לך אבל תרומות שהפסיקו גם הפרפר גם כזה ככה גם לאוכלוסיות החלשות אני מודה מודה שיהיה הרבה פעמים אני רואה אפילו חברות לא יודעת מה מחשבים גדולות והמאתגרות בכל מיני קמפיינים נורא נורא יפים ים תביאו מחשבים תביא מחשבים המחשבים יש עוד בחורה מקסימה זה אני לא זוכרת איך קוראים לו שיעור בר נהדר ולמה ולמה אתה צריך להיפרד לפעמים של בחור אחד למה לתרום מחשבים לפי מה שאני ראיתי אני לא יודע כבר קבעו תאחר קבעו תאכל אותי מי שנסגר של חברות אחרות בקושי רוצים לכתוב תכתבו נכון ואני יכולה להגיד שיהיה שם אותו אותו אותו אותו

[0:04:18-0:05:32]

המחפשות תרומות תרומות באמת דברים מאוד מאוד ספציפי ומאוד מאוד ברורים אין ספק שכל של ילד מה שילד עונה של ילד או ילדה ונערה לא משנה איפה צריכים היום זה מחשב טוב אינטרנט זמין וזהו האמת אוזניות מנטרלות רעשים זה תמיד יכול להיות טוב כי היא לא משנה איפה אתה נמצא זה תמיד ככה זה אם יש בטח בבית אני גדלתי בבית שהרבה פעמים היה מתח בין ההורים צעקות אולי חולה מאוד מאוד קשה עוד פעם לפיוט מציאות כזאת אוזניות מנטרלות רעשים הרבה פעמים פותר את הבעיה עם אפשר להתרכז אם יש הכי קטנים מסביב או אחיות קטנות זה פותר את ה את ה את זה זה לא אופטימה לי ולא משנה את המציאות אבל זה לפחות נותן משהו אבל במקביל הזה אני עוד פעם חייבת להגיד שאני חושבת שזה גם חייב להיות מסר של חייב להגיע לכל ילד או ילדה שלא משנה איפה אני נמצאת זה לא משנה נתונים בסדר אחריות של מישהו אחר בסדר אבל את האחריות שלי ומה אני יכולה לעשות כדי לשנות את המציאות שלי וזה דבר מאוד משמעותי הרבה פעמים אני רואה שאני נותנת הזדמנויות והתלמידים הרבה פעמים גם לפעמים מעדיפים אני עסוק מידי או

[0:05:33-0:07:16]

עסוקה מידי אין לי כוח להתמודד עכשיו לא בא לי לעשות את הזה אני לא רוצה מי ששורד במשרד במקום רביעי זה מי שיש לו את הכי הרבה תשוקה להצליח והם אלה שמצליחים בסוף אז אז גם עם הרבה פעמים הגענו למצב אופטימלי למשל יש לה תלמידים מחשבים ויש לנו אינטרנט זמין ויש להם את המרצים הכי טובים בסופו של יום זה נופל על על הילדים עצמם מלה שלהם להצליח ולהרוויח זה גם חשבתי לפחות לפי מבצעים של שלא למדתי של אלה מתבטאים וכל וראש הממשלה למעשה פה למעשה פה פה בתקווה שם לפני שבלונים אם כן אם לא תקנו תקנו בעצם יש בארץ פשוט הייתי עם תותי עם תלמידה או תמיד אני לא רוצה לעשות בשני הצדדים שההורים שלהם במלונות הלוואי במלונות הלוואי הברכה גם לא שיפוטיות רק אתם את ממהרת גם את ממהרת גם את המחסום תודה את עדיין תראה זה את לא יכולה לבוא אליה מלומד אליהם לומד בואו בואו התעסוקה כשאומרים שקשורים שלהם אפילו לא קשורים לנושא הזה זה נראה להם אוקיי אני לא שייכת לפה אני מסכימה לגמרי נכון אני אני לתת ת ן שאני חייב לציין שאני מכירה יש לי הרבה חברים לא יודעת מה עם המנכל עם סמנכל וכולי כן תמיד נרתמים בשמחה וגם עכשיו כשאנחנו מחפשים את המנטורים או מנטוריות

[0:07:17-0:08:42]

של חלל כולם נרתמים ממש מהר והרבה שמחה ויש פרויקטים צריך רק ככה למצוא את הדרך להגיע לאוכלוסיות הרבה פעמים הדרך אותה מהדלת הבירוקרטית היא הכי קשה וצריך לעבור לפני דרך בתי ספר הוא צריך לעבור דרך משרדים משרד החינוך וגם משרד ישראל כי הוא מאוד מאוד בירוקרטי וכל בכל משרדי הממשלה הם מאוד בירוקה בירוקרטים זה נראה לי מידה שמסכמת את הכל זה לוקח זמן לוקח זמן ומשאבים מדינת ישראל לא משקיעה מספיק מה שהם בפריפריה והיא לא משקיעה מספיק משאבים בחינוך מה שהם יושבים כמו שאנחנו זוכרים את המחשב את המחשב לכל ילד אז אתה יודע שאחרי האמרה המפורסמת אז זה של ראש הממשלה שהיה אז תעיר בנימין נתניהו שהיה לו חזון של מחשב לכל ילד אני במשך שנים הייתה עמותה שחילקה מחשב לכל מורה שגם זה בכלל לא היה לא רק לכל ילד למורים החלו המחשבים ואני חושב שעד היום יש הרבה מאוד מורגש בכלל אין להם מחשב אז אם אנחנו לא הגענו לשלב וזהו נראה לי איזה 10 שנים חלפו מאז ההצהרה הזאת הזאת אל תתפוס אותי במילה אבל החלב ויהיה לו שנים שום דבר לא השתנה לא רק שזה ישתנה את זה גם הרבה בגדים של מחשב לכל ילד שלי המספרים תפסו את הסרטון שלו הם מספרים מצחיקים בוא נגיד

[0:08:42-0:10:53]

השם עכשיו הכל יהיה מחשב לכל מורה אני זוכר אותו באופקים של קוב 2010 מחשב זה היה פעם פעם אחרונה שחילקו למורים שקל כולם אומרים אנחנו יודעים וכמה טכנולוגיה שאתה שנת 2010 oil הרבה מאוד בוגר פשוט בבקשה ממחשבים אחרים להחליף כי הם לא יודעים זה באמת גם חושבת ככה או שזה אני מצאתי שאני רואה כאן בסופו של דבר שתלמידים נשארים בבית וכאלה מחשב תחשוב על חרדים תחשוב על ערבים הערבים תחשוב על זה שיש ישובים אגב גם היום במדינת ישראל שבכלל לא מחוברים לחשמל מתחיל לדבר על זה הדברים האלה קיימים בעצם זה הילדים בכלל אין להם שום יכולת אפילו לתקשר עם המורה הוא אמורה אז אין מה לדבר אין ספק שזה תשתיות הדבר הכי משמעותי נדבר משהו כואב הגרון אוקיי הכל עם טחינה רואים איזה שהוא אחוז מאוד גבוה של של שירה בקרב יושבים יושבי מפריע לי ואם לא מזמן את בעצמך הפעם אני בעצם על מה אנחנו מדברים על החוזים באחוזים מאוד מאוד גדולים של נושרים ביחס לשנים קודמות בישובים במרכז במרכז עם החורים עליה בכל הארץ עם החורים עליה בכל הארץ אבל במיוחד בשביל שהוא לא מחוברים לחשמל ולאינטרנט הולדת אולגה26 גם יחסית הרבה הרמה הסוציו-אקונומית לא כזאת אבל עדיין 400 מי דינוש מה עושים עם זה בכלל איך בונים את המטרה הבאה אז כן אני אז אני חושבת שאני לשמחתי לימד אותי בצורה היברידית או אפילו לפני הקורונה אבל רובע ח מערכת החינוך למרות

[0:10:54-0:12:30]

רובינסון ים הכהן הגדול שלה שלה של החינוך דיבר על הנושא של יצירתיות ודיבר על למידה מדברים על זה שנים על הנושא הזה של למידה מרחוק וזה ויש באמת גם את משרד החינוך שם לא תוכניות שהיו אבל הגיע הקורונה וכולם נתפסו עם הסיגריה מי חתן ומה אתה ומה זה בחינוך פתאום היא התעוררה זה כאילו לא יודעת פתאום איזה מישהו דפק בדלת ואני אחרי זה פצצה וגם הרבה הרבה תכניות של שונות שאף אחד לא היה ארוך אני יודע כי אני גם עובד תימורים במסגרת הפרויקט שלנו שלא יודע אפילו זה את הפלטפורמה להעביר אתה את השיעור כאילו איך לשנות כלום נכון לא היו ראשון רישיונות הם קנו לדעתי יש לו הסכם עם זום רק אחרי זה ובכלל לא ידעו מה זה ואז התחילו לעשות תוך כדי תנועה הקשורות למורים בכלל איך לטפל זורמים אנחנו מדברים על זה שהם אמורים היו יש עדיין הרבה מאוד מורים ומורות טכנופובים ללמד במציאות שהיא טכנולוגית ואיך אפשר להיות אנשים טכנופוב עם זה לא הגיוני זה לא מסתדר הגיע הקורונה אני חייב לציין לזכותם של המורים והמורות וגם את טכנופובים ביניהם כי הם נכנסו שהם כי הם בדיוק אני לא רוצה שאף אחד אין לי שום מאוד אבל זו מיומנות אחרת ואי אפשר לקחת את

[0:12:30-0:14:23]

ואת הספר ולהשתמש בה להשתמש בזום ולהשתמש באיזה שהוא מקרן והנה אני יוצא לו מידה אחרת לגמרי זה לא אותה למידה איך שאני מלמדת בשיעור בכיתה גם היא היא תוכל להשתמש מלמד תמחוק את רואה את למידה מרחוק עכשיו כי fxp fix תלמידים stupid כיף איקסתוש לבדוק אם אנחנו באמת איך נגיע מהמצב הזה אתם יושבים מרותקים למסך אני חושב כרגע כרגע שעות על גבי שעות בשיעורים שהרבה בעלי הכל ולהיות קצרים יותר אולי לא צריכים להתקיים והם פשוט כבר לא יכולים לעשות את זה אין לי ספק וזה ברור לי וגם לי הרבה יותר קשה ואני ידעתי את זה סוד היה לי ברור לפני כן שאני למדתי amazon תחשוב לפני ארבע שנים הייתי בערך השיעור הזה השיעור הזה ואם לא לימדת כמעט ארבע שנים וזה השיעור היום היחידי אף אחד לא הבין מה היה לי מאוד כיף בגדים אף בזה אבל פתאום אני מלמדת ואיך הוא אמר אני לא זו מה עשיתי את זה יותר טוב שבוע בדיוק אני יוצא הרבה יותר קשה הרבה הרבה יותר כן יכול ה יכולה להגיד ש שאני חושבת שזה שמה שהפתיע אותי זה משם לראות את הרמה אפילו משתפר משתפרת זאת אומרת מישהי מישהי תמסר בסופו של דבר צריך להגיע לרמה יותר גבוה אני מאמינה שברגע של הקורונה תסתיים ובתי הספר אלא יחזרו להיות ממה שהם יהיו כן אבל יותר ספר

[0:14:23-0:18:00]

תשתמשו פחות מהפלטפורמות הווירטואליות לא בצורה כזאתי אם תנסי וזה לא יהיה 100% של היום אז על המידה היברידית מודל הכי נכון ואני מאמינה שהיא תשתלב אני אגב לא חושבת שזו מזה פתרון שקזום זה פתרון אחמד מנהל ישיבות זה לא פיתרון ללמוד או שזו מעולות את הראש מיועד לבתי ספר הקצרת החברה שלו זה סוג של זה סוג של פגישות עסקים ולכנסים אם אנחנו מסתכלים ללכת על הרשמית של זה נכון סביבת עבודה שאני ראיתי חלק מאוד יקרות זה גם עניין של משאבים אבל לאט לאט מומלץ לבדוק לבתי ספר אומר כלום אני חייב לפחות מה שאני רואה כאן לא יודע איך זה הולך במקומות אחרים צריכים להגיש גוריון שצריכים לקדם את התלמידים שלהם כי בכל זאת אנחנו את רים דברים ד משמעות י משמעותיים מאוד נכון אני חושבת שאני יש מקום עדיין לחוקרים זה נורא יפה אבל מעט מאוד אוניברסיטת גדל לממדים למימדים כמודל של לייצר בעצם חוקרים שחקרו גדל למימדים מפלצתיים זה לא נכון ובעצם שוק העבודה הפך להיות מנותק לחלוטין מאוניברסיטאות אז אזגיאן יצאתם האוניברסיטה ולמדת לא משנה איזה תואר ראשון או שני לא הייתה מוכנה הרבה פעמים לשוק העבודה העבודה ומה שקרה זה ששוק העבודה היום כדי להכשיר עובדים לא משנה אם הם ייצאו מאוניברסיטה או לא הם צריכים בערך משהו כמו שנתיים הכשרה ולכן אוניברסיטה

[0:18:00-0:21:37]

להיות היא כבר פה פעם איזה שהוא מכור של מבטיח את העובדים הטובים יותר את העובדים המיומנים יותר בחולים לא יודע אם הדרישות הראשוניות בתור למרות כל מה שאת אומרת למרות שהיא צריך שצריך הקשורות למרות שזה ישאר תמיד עסקים שלא בתחום בתחומי הייטק ההיי-טק והחלל הרבה מאוד משרות שתראי את תראי תואר ראשון וזה וזה וזה פתאום שרה את רוצה שאני אגיד לך את האמת לוקחים לא לוקחים לוקחים בוודאי לא רק זה יש מחסור מאוד גדול bob the ים בה עובדים בהייטק המחסומים כן מאוד את המאמר הנכים יצאו החוצה במייל לקחו אותה קיבלו משכורות שלא יכולתי רק לחלום עליהם בזמנו אז מה את ממליצה לי ילדים נערים שמקשיבים בדף גם אותי שואלים שלי שואלים שלי מהר יחסית אותם אז איך את ממליצה את ממליצה לנערים ונערות אפילו מבוגרים שרוצים להתחיל את העתק העתק מה הם צריכים לעשות מאיפה הם צריכים ללמוד הקרוטידי יש הרבה מאוד מאוד נכונים ואמיתיים נגיד זה ככה יש חותמת עדן קלה מקורות באמת את כל מהגרי קורסים קורסרה עדן וכאלה אם אני נכנסתי שגם ובאמת שזה בתשלום אבל אם אני נכנסת לפחות לפחות ידע קודם כל זה דבר דבר אני מדברת על לפחות שיידע באו python פייתון אוסי זה נראה לי באמת איזה תלמדו יש כל מיני הפלטפורמות לנוער ולנערות וכולי שאפשר להצטרף אליהם ואפשר גם ללמוד לבד וזה לא

[0:21:38-0:23:36]

למצוא את זה ויש אגב גם ישראל דיגיטלית יש שם משרד החינוך גם שמה השקיעו הרבה מאוד כסף ויצירת מוכים טובים אפשר למצוא אותם בוכים האלה גם מעבירים של משרד החינוך והמאמנים והכל בסדר אז אין דבר ראשון אני חושבת לא לנוח על זרי הדפנה לי רק למכור אקטיבים מה זה אומר כל הזמן מחפש את ההזדמנויות אני זוכרת ש שלא יודעת הייתי בא בכיתה הייתי בצבא אותם סימנתי מטרה אמרתי לכיתה אני אביא את והבאתי אתה יודע מה ככה זה היה כשאמרתי לה לכל התלמידים שלי אני אביא תנסה את נעשה והם כולם התגלגלו מצחוק ואמרתי להם למה אתם צוחקים אז אמרו לי איזה באסה תביאי עכשיו פה לבית הספר ספר רק חודשיים אחרי זה היה לנו ביקור של נעשה בגבעתיים אז תיכנס לזה יותר קל קל אני חייב להגיד להגיש להגיד את היום נהרג בהתרסקות מעבורת קולומביה שאלו אותה מה היא הייתה רוצה והיא אמרה שהייתה רוצה שיגיע ואז תאונה אותי והיא ואותך במיוחד לפריפריה זכות גדולה שלה שהיא באמת דרך זה אתם גם בפריפריה נהנים מהשנה נו אולי לפני כן רק יחידי סגולה ובאמת היום שבוע החלל שנולד הגב באמת מאוד אפילו כאילו פעיל וכאילו של רונה רמון יחד עם סוכנות החלל

[0:23:36-0:25:26]

להיות באמת משהו גדול רחב שמעניק הרבה מאוד הזדמנויות ארציות רוחביות ל 400 תלמידים ותלמידות בעצם העובדה שאתה אומר למשל היום אסטרונאוטים ככה לגייס אתה לא מבין כמה שהדבר הזה משמעותי כי אני יכולה להגיד לך ש אפילו אני מכירה מהחוג באוניברסיטת תל אביב לאסטרופיזיקה וחולי ואולי זה עד לפני כמה שנים זה לא היה נגיש ננסה לא הייתה נגישה נגיש האסטרונאוטים לא היו נגישים אפשר יכול רק לך לחלום על אסטרונאוטים לא לראות אותם לא לשמור אותם שום דבר מזה לא היה קיים באמת יש הרבה מאוד אנשים טובים שיש להם זכויות גדולות ואלה הזכויות של חברת חבר שלו במגמות השונות נגמר מדגמנת במדברים באיזה שהוא שלב אני זוכר לפני כמה שנים קצרין ואף אחד לא באים לבד בא היום לבית באים לבד וזה אבל אבל הנה ג׳סיקה מהר כבר הודיע הודיעה שהיא תיגמר הקורונה היא רוצה מיד לחזור אתם מוזמנים לראות את כל ההרצאות של שבוע החלל החלל איזה 50 פעם הייתה פה אתם במרץ אתה בטוח שיש את התא שלהם דיברנו יגיד איזה מהמם איזה נערה צעירה ואמרה לה שלום מה יש אני רוצה לדבר איתך הייתה מאוד מאוד יקבי ועקשנית והיא התחילה לשאול אותה שאלות והפכה מאז ועד היום זקוק כמה שנים זה קרה היא מנטורית שלחתי ממש היא הפכה אותה לאיזה שהוא מנטורית אישית של האנשים האלה הם לא המנורה נגישים באמת אני אני יכולה

[0:25:27-0:28:04]

לך שגם ההיסטוריה האישית שלי סללתי דרכי אבן אחר אבן ותמיד הייתה לי הזכות להגיע לאנשים לרוב לא פרקו בפניי דלתות אנשים שרואים שיש לך או לך את הפה של הם הם יהיו שם ואני היום מנטורית גם הפרויקט של ספיי סבורים שזו תמונת האומדן החלל החיצון איתי יש עוד גם אינטרנט באמת באמת פועלת גם באום השניה השנייה שאנחנו מנסים שהייתה פעילה והוא אני נו אצלנו אצל נורית קודם שלנו שגם מתחילה ממש מוקדם להקדים אותך קצת 10 שנים 90 ומשהו התחילה לעבוד בוקר כי הוא לא מת לסיים לפחות נגיפים מכנסיים פחות מגיל 64 פוליטיקה לא עבדתי עם אחרים שקשורים לזה זה פשוט ראיתי ראיתי שזה רק 22 אחוז נשים הנשים של פעילות בתחום החלל בדרגים גבוהים יש כמובן הרבה פחות אנשים אסטרונאוטיות אנחנו בסך הכל 65 נשים מול 560 גברים שהגיעו לחלל אז אז המטרה המוצהרת היא לחבר כמה שיותר נשים ונערות לחלל לא רק לחלב גם לתחום סתם באופן כללי זה נושא שמאוד מדאיג את העולם ויש והעולם הקצה לו משאבים לנסות למשוך כמה שיותר נערות התחומים האלה בעיקר בגלל שאנחנו יודעים שבעתיד 90% ממקומות העבודה היא דרשו היא דרישות ידע בסתם science technology מתמטיקס benjamin וזה אומר שאם יש רק 30% לה ם

[0:28:04-0:29:28]

את הקישורים הקישורים בתחום סתם אז מה יהיה איך הם יצאו הודעת ש 90% מהעבודה היא דרישות הילד הזה זה אומר שיהיה לנו יותר ויותר נשים מוותרות אם אנחנו רוצות או רוצים לראות איך זה קורה אז די כדי להביא את דיברנו קודם על הקורונה אז הקורונה אנחנו יודעות לפי נתונים של 70% בעצמם יגאל המפוטרות השלישי היו נשים זה לא סתם זה קצת שונה גם בעולם זה קצת יותר מוקדם אני חייב לציין זה מקרה מאוד מאוד נקודתי של אוכלוסייה פה בנסיבות שנוצרו זה תלוי איפה בעולם אבל אבל אין ספק שבכל מקום לטייל גם גם רוב המילים נשים חרדיות בגלל זה מאוד חשוב לי להדגיש את המתנה זה שעובדות דקל בחינוך אבל לא בטוח זה במציאות אני חושבת שזה הופך להיות יותר ויותר בעצם קישורים כישורים ומיומנויות דיגיטליות ולכן מאוד מאוד מאוד חשוב של אנשים יהיו את הקישורים האלה אני אמרתי הקורונה זה רק דוגמה קטנה למה שיכול להיות בעתיד אנשים יותר ויותר יהדות מקור הפרנסה כי אם אני מסתכל על הקורונה שוק ההייטק לא ניזוק מאוד מהקורונה מהקורונה לי יש לך היום הרבה מאוד חברות שלי אפילו שאפילו זינגו אני לא מדברת על כמובן כמובן

[0:00:01-0:02:30]

הרבה מאוד חברות של שמאוד ירוויחו שזה לא המלצה להשקעה והכל והצורך אבל לא עכשיו כבר אין מה להשקיע זה אבל בהתחלה פתאום לקדם את הנושא 30 אנשים מכל מיני מדינות בעצם הנושא הזה אנחנו גם עובדות ביחד בינינו גם מציע לכל מיני וגם ואישי לכל אישה או נערה רוצה שרוצה להתמקצע בתחום של החלל זאת המטרה ככה איך שנאמר לאסוף 11 כדי לעזור ולפתוח דלתות ו באמת מתי ים מתאים לסיום לסיום הייתה שיחה נורא נורא מרתקת של מתכת יש לנו בפודקאסט פינת המלצות אנחנו באמת זה המנהל החלק המורה יכול למצוא מתה מה שבא לו נעשה את זה בשלבים בדרך כלל דבר שני אם מישהו רוצה יותר לא מי ומה שדיברנו למדת ממליץ להם שולח הכתובת זה של האתר שלי שזה סינטטי למטר. בקישור כמה אישור תושב בקישור כמה שאפשר לדבר את הקישור של מוסר יו אס או אס איי אי אפשר למצוא את זה יש גם טוויטר ויש גם אינסטגרם עכשיו חדש ויש גם את האתר אז ממליצה מאוד מראות סוכנות החלל הישראלית כמובן את ר רה ז את ורייזון קלטת קיללת אותה לחלק קלטת בהחלט ממליצה מאוד גם להיכנס לשם שגם אתה עם הרבה מאוד המלצות מערכי שיעור ידע וזה ממש לא ואז נפתח יידע וגם נפתחה כרגע אני לא יודע כנראה שהיא שהיא כנראה שהיא תצא יש מצב שהיא שאנחנו זה עולה הפרק הזה לפרק הזה ביומיים הקלטה מעטים האנשים שיכולים אם מישהו רוצה

[0:02:30-0:04:21]

אותך לבית ספר או שלא על הארגון האירגון שלא לומר אני רוצה הרצאה ממך לשמוע ממך עוד איפה הם יכולים לעשות את זה האמת שאני זמינה גם דרך האתר ואפשר הטלפון שלי הוא נמצא איתי כבר 10 שנים עוד מעט שהיית יותר אפילו מה שהייתי כתבת אז זה חצי שעה אפשר למצוא אותו וכל מיני חיפוש בעיר באינטרנט אפילו מעלה את הנייד אבל עדיף לכתוב אימייל אני תמיד זמין עונה קצת פריקית של רשתות יש לי פרשת וישלח לי שגם יש גם פייסבוק ואינסטגרם יש לך הצעות שאתה קרוב מעבירה חוץ מי אנחנו פשוט להרים את זה באותו יום אז אני לא אספיק ולהירשם אני ראיתי את קרובה לשאול את האוטו המסיבה שלך האמת שאני אולי אבוא אם זה את האנושות בגבעתיים פאנל נשים פורצות דרך בחלב התעופה ותעופה זה עולה באותו יום אז אני מחכה שהיא תצא כבר יצא בטעות אבל לא יכול להתחבר לאחיך שהתחבר לקנות כרטיסים זה כרטיסים במחיר של עשרים שקלים ועוד מקבלים מתנה אז אפשר להתחבר לזום לדעתי כן אבל אם מישהו רוצה חוץ מארץ הזאתי יש לך עוד אחזור בקרוב כאלה יש יש טעות של תלמידות לתלמידי תעופה טעות של תלמידות אאוטלט למידות טובות שיש שם אירועים ויש לנו את הגמר של המיטה לרוב חצי גמר וגמר אני פותחת אותו אז מישהו מתעניין ויזמות חלק אנחנו אני

[0:04:22-0:06:18]

את הגמר את הוא כבר יכול להיות שזה יהיה איזה שהיא הרצאה תהיה הרצאה מעניינת של שלא יודעת מי עוד נראה אבל אני כן ממליצה אז זה יהיה בסביבות מים מאי וכל השאר אני זורמת אני מתמלאת מאוד מהר עם הרצאות אבל מאחר שזה מהמם לא גם את היום שלי ויש לי עוד קצת עבודה לעשות תוך כדי אז אני מנסה קצת לרווח לנוח אבל אתה כל הזמן לקרוא ספרים ספרות לקרוא ספרות וספרים ספרים למבוגרים בינינו מה את ממליצה לי סתם לא אני רוצה לקרוא ספרים אם כי אני חייבת לציין שבתור קורא ספרים מאוד מישהי הקריאה היא ואחד מהפה שנשלח קשה להתרכז בתקופת הקורונה אבל אני אוהבת לקרוא ספרים שהם גם ספורט גם ביוגרפיה של הספר של אינדי אינדי וואי נכון זה שכתב את מרטין ויש לו ספר שמתייחס גם לירח יש מצב את הביקורת עליו ואני קראתי את זורמת לפני שנה טובה חשוב הבנתי הביקורת כי במרכזו עומדת נערה עוד קצת התייחסות לפי הנערה היא לא משהו שאני סימפטי במיוחד אבל הוא עשה השתדלות אז אני כן קנדה ממליצה עליו כי ספר מבחינת סדרות נטפליקס אפל ואחרים אז איפה הם נקיים מאוד אית י ראיתי ראיתיה כמובן את ראיתי הכל מובן אתה ראיתיה כמובן את הדוקו-ריאליטי של הנשיונל גיאוגרפיק מאדים האוס מהר מאוד מוצלח

[0:06:21-0:09:20]

אבל מאוד אהבתי יותר זה באמת כל השאר יש איזה משהו בנטפליקס לא לא כל כך לא השאיר בי חותם כזה גדול אלה מהדברים האחרונים קבלי את הסרטים הקלאסיים אפשר לחזור אליהם יכול גם מאוד לשפר את הדמיון והיצירתיות אז כל אז כל ספר ספורט זה יכול להיות לא יודעת מה לך לצחצח את את היצירתיות שלנו ולהיות יזמים אז מי מיחזרה יותר טוב יזמים אזוריות יותר טובות כל ספר הוא מבורך באמת כי היום אנחנו מסיימים פה כן הוא שלח כמו שאמרתי אני לומדת בעצמי עצמי ומנסה עצמי ומנסה לשכנע כמה שיותר מהר ותשלחו בעקבותיי כי יש מעט מאוד נשים what is וכל שיעור אני שאנחנו שאנחנו לא רק אני אומרת להם לבחור שיר שיתקשר שהתקשרת אליה או לתעופה וכולי ואז פתאום יש את השיר הוא שיר סוגי שהמקום להביא לי לא היי בליב איי כן פליי ולא יודעת קצת איך תפקיד שווה קצת קיטש וולודרום ריגש אותי ואין שום הסכם את כל הזה כי היי believe i can fly i believe הייתי מת תזכרי עובד עובד עליי טוב אז זה יכול להיות ככה זה סיומת נחמדה נחמדה לנסיך שלנו על פריפריה והזדמנויות שגם בהתחלה הייתי תודה רבה לך לשלוח ישראל ישראל

%d בלוגרים אהבו את זה: